• The NHA
 • 48 104
  Thunder0
  Freeze4
  0 Likes
 • 49 105
  Freeze
  Thunder
  0 Likes
 • 48 104
  Nailers2
  Falcons1
  0 Likes
 • 49 105
  Falcons
  Nailers
  0 Likes

: Playoffs-1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

SHT1% SHT2% SHT3% SHT4%
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0